دسته: پاسخگویان

سؤال : اگر پیامبران انسان های عادی هستند چرا در زندگی آن ها تحولات بزرگ ایجاد شده است ولی در زندگی ما این تحولات ایجاد نمی شودواگر انسان های غیر عادی هستند پس عدل خدا چه می شود؟ خدا براى رسانیدن پیام خویش، پیامبرانى را از بین مردم برگزیده است و در هر زمان این […]

سؤال: چرا خداوند انسان را بدون اختیار آفرید، تا مدتى با اختیار زندگى کند و سپس او را از دنیا بدون اختیار مى میراند؟ کسى که چنین آمدنى را نمى خواست، چطور باید مسئولیت کارهاى خود را داشته باشد و مورد حساب واقع شود؟ در مورد این که گفته‏اید چرا خداوند انسان را بدون اختیار […]

‏پرسش:امام علی(ع) چگونه در حال نماز به سائل توجه داشت و انگشتر خویش را به او داد، در حالی که حضرت در نماز تمام توجه اش به خدا بود و جز خدا را فراموش می کرد، به گونه ای که گفته اند: در هنگام نماز تیر را از پای مبارکش در آوردند و متوجه نشد؟ […]

‏پرسش:نظر امامان(ع) در مورد نقش حمله و شیوه جنگى براى گسترش اسلام چیست و آیا امام على(ع) موافق حمله به ایران بوده است و اگر امامان دیگر(ع) هم بودند نسبت به ایران همین سیاست را در پیش می گرفتند؟ نمى‏توان پذیرفت که امام على(ع) و دیگر امامان(ع) به طور مطلق جنگ هایى که در دوره […]

بی تردید امام زمان(عج) حکومت جهانی تشکیل خواهد داد. برای شکل گیری و پذیرش آن نیاز است که برخی از شرایط فراهم و عوامل شکل گیری آن ایجاد شوند. یکی از شرایط ایجاد حکومت جهانی، آمادگی مردم و احساس نیاز شدید آنان می باشد. آمادگی آن گاه حاصل می شود که مردم ستم های حاکمان […]

در دین اسلام و در تمامی ادیان آسمانی آمده است که اولین انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستیم. سرخپوستان و بومیان آمریکا به جایی که دور تا دورش را آب گرفته رفته اند. با توجه به این که آن زمان قایق نبود و آدم و حوا […]

در دین اسلام و در تمامی ادیان آسمانی آمده است که اولین انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستیم. سرخپوستان و بومیان آمریکا به جایی که دور تا دورش را آب گرفته رفته اند. با توجه به این که آن زمان قایق نبود و آدم و حوا […]

در دین اسلام و در تمامی ادیان آسمانی آمده است که اولین انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستیم. سرخپوستان و بومیان آمریکا به جایی که دور تا دورش را آب گرفته رفته اند. با توجه به این که آن زمان قایق نبود و آدم و حوا […]

احسان به پدر و مادر امرى است که عقل و شرع بر ضرورت آن تصریح نموده است. از نظر عقل شکر منعم یعنى قدردانى و تشکر از کسى که نعمتى به انسان رسانده، لازم است. با توجه به این که پدر و مادر سمبل نیکى و احسان به فرزند هستند و از جان و مال […]

ساباط نیوز | خبرخوان ساباط